e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว5306 เชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 20 ตุลาคม 2564
กบ 0017.3/ว5201 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ฯ 15 ตุลาคม 2564
กบ 0017.3/ว4940 การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารฯ 29 กันยายน 2564
กบ 0018.2/ว4908 กำชับการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2524 29 กันยายน 2564
กบ 0017.3/ว4857 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 27 กันยายน 2564
กบ 0017.3/ว4480 การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 3 กันยายน 2564
กบ 0018.2/ว4316 การจัดพิธีเทิดเกียรติผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ 27 สิงหาคม 2564
กบ 51011/ว4286 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย 25 สิงหาคม 2564
กบ 51011/ว4281 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย 25 สิงหาคม 2564
กบ 73102/ว3996 ขอให้มาชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งเตือนครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) 10 สิงหาคม 2564
กบ 0017.3/ว3908 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2564 5 สิงหาคม 2564
กบ 0017.3/ว3274 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2564 2 กรกฎาคม 2564
กบ 0018.2/ว3091 การประชุมกรมการปกครองทางระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (dopa vcs) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
กบ 0017.3/ว2649 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุนการฉีดวัคซีนฯ 2 มิถุนายน 2564
กบ 0017.3/ว2589 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี 3 มิถุนายน 2564 31 พฤษภาคม 2564
กบ 0017.3/ว2165 การจัดกิจกรรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 3 พฤษภาคม 2564
กบ 0031/ว1994 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application 23 เมษายน 2564
กบ 0018.2/ว1985 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย กรณี การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 23 เมษายน 2564
กบ 0017.3/ว1961 การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 22 เมษายน 2564
กบ 0018.2/ว1939 การมอบหนังสือสำคัญให้แก่กรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจากราษฎรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 21 เมษายน 2564
กบ 0018.2/ว1929 การประชุมกรมการปกครองทางระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (dopa vcs) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2564 21 เมษายน 2564
กบ 0017.3/ว1502 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 22 มีนาคม 2564
กบ 0017.3/ว1444 ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี 18 มีนาคม 2564
กบ 0017.3/ว811 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 11 กุมภาพันธ์ 2564
กบ 0017.3/ว476 การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 26 มกราคม 2564
กบ 0017.3/ว408 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 21 มกราคม 2564
กบ 0017.3/ว135 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 8 มกราคม 2564
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com