e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.5/ว2942 เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 7 มิถุนายน 2567
กบ 0017.3/ว2717 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 27 พฤษภาคม 2567
กบ 72401/ว2382 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง 9 พฤษภาคม 2567
กบ 0017.3/ว2297 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 3 พฤษภาคม 2567
กษ 04 กบ /ว2142 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ 25 เมษายน 2567
กบ 0017.2/ว2135 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 24 เมษายน 2567
กบ 0017.3/ว2026 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์ 18 เมษายน 2567
กบ 0021/ว1974 การยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 10 เมษายน 2567
กบ 0031/ว1951 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 10 เมษายน 2567
กบ 0017.3/ว1614 ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี 21 มีนาคม 2567
บบภ.4.2(กบ.)/ว1470 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน ระบบ E-Document 13 มีนาคม 2567
กบ 72705/ว1465 ขออนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 13 มีนาคม 2567
พม 0602.13/ว1346 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมมอบแว่่นตาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" 7 มีนาคม 2567
พม 0602.13/ว1345 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" 7 มีนาคม 2567
กบ 0017.3/ว974 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 18 กุมภาพันธ์ 2567
กบ 0017.3/ว939 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีฯ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กบ 0017.3/ว778 ลดธงครึ่งเสา 7 กุมภาพันธ์ 2567
พม 0602.13/ว522 ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายดำเนินโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" 26 มกราคม 2567
พม 0602.13/ว521 ขอเชิญประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนายการโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" 26 มกราคม 2567
นร 5418.7/ว132 ขอเชิญประชุมสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 8 มกราคม 2567
กบ 0017.3/ว107 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 5 มกราคม 2567
กบ 0017.3/ว106 ขอรับการสนับสนุนของขวัญในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 5 มกราคม 2567
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com