e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว2429 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 25 พฤษภาคม 2566
กบ 0017.3/ว2426 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 25 พฤษภาคม 2566
กบ 0017.3/ว2041 ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติฯ 2 พฤษภาคม 2566
กบ 0017.3/ว2022 การจัดพิธีเฉลิมฉลองวะระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 1 พฤษภาคม 2566
กบ 0017.3/ว1981 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 27 เมษายน 2566
กบ 0017.3/ว1947 ขอส่งมอบวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 27 เมษายน 2566
กบ 0018.2/ว1729 เน้นกำชับมาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 11 เมษายน 2566
กบ 0017.3/ว511 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com