e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว790 เปิดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง 14 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0017.3/ว782 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0017.3/ว781 ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 73604/ว237 แจ้งสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว206 ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 11 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว103 ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมวันเด็ก 4 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว71 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 3 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว70 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ 3 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว69 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว68 การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 3 มกราคม 2562
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com